ขอขอบคุณทุกท่ายที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาล่วงหน้า

ปิดระบบลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าแล้ว
ขอขอบคุณสำหรับความสนใจในการลงทะเบียน
งาน Food Pack Asia 2017 @ Chiangmai
หากมีข้อสงสัย รบกวนติดต่อ เบอร์โทร 02-8389999 ต่อ 8602

ขอขอบคุณทุกท่ายที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาล่วงหน้า